Hundeforsikring

En hundeansvarsforsikring er en lovpligtig forsikring, hvilket betyder, at man har pligt til at tegne forsikring hvis man har anskaffet sig en hund. Forsikringen dækker det erstatningsansvar, som påhviler besidderen af hunden. Det er som regel ejeren, der er besidder af hunden, men hvis man sætter hunden i pleje hos familie eller venner i en periode, vil familien eller vennerne blive betragtet som besiddere i plejeperioden. Forsikringen indeholder to dækninger.

Ansvarsdækningen er den lovpligtige forsikring, og figurantdækningen er en tillægsdækning. Figurantdækningen dækker personskade, som hunden måtte påføre medvirkende personer under deltagelse i et af en hundeforening eller af en underafdeling af en hundeforening afholdt arrangement.

Forsikringsbetingelser
Du kan se forsikringsbetingelserne ved at klikke på de røde knapper i højre side. Det fremgår af din police hvilken version af forsikringsbetingelserne, der er gældende for din forsikring.