Forsikring af campingvogn

Campingvognsforsikring er en forsikring der kan bestå af: kaskoforsikring incl. brandforsikring – redningsforsikring i udlandet – retshjælpsforsikring og indboforsikring.

Ansvar i forbindelse med færdselsskader er dækket på bilens ansvarsforsikring.

Campingvognens kaskoforsikring dækker skader på campingvognen og dens udstyr ved påkørsel, brand, tyveri m.v. Både fastmonteret og afmonteret almindeligt udstyr/tilbehør er meddækket. Skade på fortelte som følge af storm, orkan, skypumpe eller lignende er dog kun dækket i perioden 1. marts til 30 september.

Under kaskodækningen hører også en indbodækning. Dækningen omfattet almindeligt indbo og løst inventar, som hører til campingvognen. Standarddækningen for indbo udgør op til kr. 25.000, men dækningen kan udvides til max. kr. 50.000.

Kaskoforsikringen indeholder tillige dækning for kaskoskader i udlandet samt en redningsforsikring; kaldet SOS-dækning/det ”røde kort”. Med denne dækning er du sikret, at din campingvogn enten repareres i udlandet eller bliver transporteret hjem, mens du kan fortsætte din rejse/ferie.

Forsikringsbetingelser
Du kan se forsikringsbetingelserne ved at klikke på de røde knapper i højre side. Det fremgår af din police hvilken version af forsikringsbetingelserne, der er gældende for din forsikring.