Erhvervs- og landbrugsforsikringer

Forsikringsselskabet Vendsyssel tilbyder et bredt udvalg af forsikringer til erhvervslivet. Vi henvender os primært til mindre håndværksvirksomheder, servicevirksomheder, detailhandel og mindre hobbylandbrug.

Virksomhedens sikkerhedsnet

Manglende forsikringsdækning kan betyde store økonomiske tab for virksomheden. Forsikring er lig med tryghed og økonomisk sikkerhed – såvel for virksomhedens indehaver som for de ansatte.

Det sker, at virksomhederne glemmer at forsikre sine værdier i tilstrækkeligt omfang. Dette kan bevirke, at en ellers sund og veldrevet virksomhed må lukke på grund af manglende dækning efter en skadebegivenhed. Enhver virksomhed skylder sig selv og sine medarbejdere at opbygge et sikkerhedsnet, der beskytter virksomhedens værdier mod relevante risici.

Vi kan sammen med dig skræddersy den helt rigtige forsikringspakke, tilpasset dig og din virksomheds behov inden for følgende områder:

 • Brand
 • Kortslutning
 • Tyveri
 • Vandskade
 • Svamp, insekt- og rørskade
 • Driftstab
 • Erhvervsansvar
 • Arbejdsskade
 • Motorkøretøjsforsikring

Der er mulighed for at tegne følgende typer af forsikringer

 • Erhvervsbygning
 • Landbrugsbygning
 • Erhvervsløsøre
 • Landbrugsløsøre
 • Erhvervsansvar
 • Landbrugsansvar
 • Arbejdsskade
 • Arbejdsmaskiner, traktorer m.v.
 • Personbiler
 • Varebiler
 • Påhængsvogne

Som erhvervskunde er der mulighed for at opnå en rabat sine forsikringer, hvis man f.eks påtager sig en højere selvrisiko, har sikret virksomheden bedre end hvad der normalt forlanges eller hvis man indgår en 3- eller 5 årig forsikringsaftale.

 

Forsikringsselskabet Vendsyssel A/S

Albert Ginges Vej 50
9800 Hjørring
CVR-nr.: 30 91 97 26
Telefon 98 92 40 44
Email: info@vendsyssel.nu

Få et tilbud

Faktaark

Faktaark for Lovpligtig arbejdsskade-forsikring Faktaark for frivillig arbejds-ulykkesforsikring

Quicklinks

Selvrisikobonus