Afgifter og gebyrer

Skadeforsikringsafgift

Alle forsikringer med undtagelse af lovpligtige ansvarsforsikringer for motorkøretøjer pålægges en løbende skadeforsikringsafgift på 1,1% af præmien.

Miljøbidrag bilforsikringer

Alle lovpligtige ansvarsforsikringer på person- og varebiler pålægges et årligt miljøbidrag på 84 kr. pr. køretøj.

Naturskadeafgift

Alle forsikringer der dækker brand med udtagelse af motorkøretøjsforsikringer pålægges en årlig naturskadeafgift på 40 kr. pr. police.

Bidrag til Garantifonden for skadeforsikringsselskaber

Alle motorkøretøjsforsikringer, familieforsikringer og husejerforsikringer pålægges et årligt bidrag
på 40 kr. pr. police.

Opkrævningsgebyrer

Alle opkrævninger pålægges et opkrævningsgebyr efter nedenstående takster. Der pålægges kun ét gebyr pr. opkrævning selvom opkrævningen evt. indeholder flere forsikringer.

Opkrævning via FI-kort 30 kr.
Opkrævning via betalingsservice 20 kr.
Rykkergebyrer

Betalingspåmindelser pålægges et rykkergebyr på 50 kr.

Opsigelsesgebyrer

Ved opsigelse af forsikringer før forsikringsårets udløb (ej opsagt til hovedforfald) opkræves et opsigelsesgebyr efter nedenstående takster. Gælder alle produkter omfattet af kort opsigelse.

Forsikringer der har været i kraft i mindst 12 måneder: 50 kr.
Forsikringer der ikke har været i kraft i mindst 12 måneder: 500 kr.

Ny lov om forsikring i forbindelse med terror

Den 1. juli 2019 trådte en ny lov om forsikring i forbindelse med terror i kraft. Loven betyder i korte træk, at nogle typer skader efter terror, ikke længere er dækket af din forsikring i Forsikringsselskabet Vendsyssel A/S. Skaderne bliver fremover dækket og erstatningen udbetalt af staten.

Her er hovedpunkterne i den nye lov og hvad den betyder for dig:

  1. Loven omfatter skader på bygninger, løsøre, jordområder og motorkøretøjer, som bliver beskadiget, forurenet eller uanvendelige på grund af terror, hvor der er anvendt Nukleare, Biologiske, Kemiske eller Radiologiske våben, de såkaldte NBCR-terrorskader.
  2. Fremover hæfter staten for skader, som skyldes NBCR-terror. Før har skader af den type været forsikret via de almindelige forsikringer for bygninger, løsøre og motorkøretøjer.
  3. Det er en statslig myndighed, Terrorforsikringsrådet, som beslutter, om der er sket en terrorbegivenhed, der er omfattet af loven og om der derfor kan blive udbetalt erstatning.

Hvordan finansieres ordningen?

Hvis der sker terror, hvor staten udbetaler erstatning, vil der efterfølgende blive opkrævet en lovpligtig afgift til staten på 5%. Afgiften vil i Forsikringsselskabet Vendsyssel A/S komme på forsikringer der omfatter de under punkt 1 nævnte risici.

Forsikringsselskabet Vendsyssel A/S

Albert Ginges Vej 50
9800 Hjørring
CVR-nr.: 30 91 97 26
Telefon 98 92 40 44
Email: info@vendsyssel.nu

Få et tilbud

Quicklinks

Selvrisikobonus