Afgifter og gebyrer

Skadeforsikringsafgift

Alle forsikringer med undtagelse af lovpligtige ansvarsforsikringer for motorkøretøjer pålægges en løbende skadeforsikringsafgift på 1,1% af præmien.

Miljøbidrag bilforsikringer

Alle lovpligtige ansvarsforsikringer på person- og varebiler pålægges et årligt miljøbidrag på 84 kr. pr. køretøj.

Stormflodsafgift

Alle forsikringer der dækker brand med udtagelse af motorkøretøjsforsikringer pålægges en årlig stormflodsafgift på 60 kr. pr. police.

Bidrag til Garantifonden for skadeforsikringsselskaber

Alle motorkøretøjsforsikringer, familieforsikringer og husejerforsikringer pålægges et årligt bidrag
på 40 kr. pr. police.

Opkrævningsgebyrer

Alle opkrævninger pålægges et opkrævningsgebyr efter nedenstående takster. Der pålægges kun ét gebyr pr. opkrævning selvom opkrævningen evt. indeholder flere forsikringer.

Opkrævning via FI-kort 15 kr.
Opkrævning via betalingsservice 10 kr.
Rykkergebyrer

Betalingspåmindelser pålægges et rykkergebyr på 50 kr.

Opsigelsesgebyrer

Ved opsigelse af forsikringer før forsikringsårets udløb (ej opsagt til hovedforfald) opkræves et opsigelsesgebyr efter nedenstående takster. Gælder alle produkter omfattet af kort opsigelse.

Forsikringer der har været i kraft i mindst 12 måneder: 50 kr.
Forsikringer der ikke har været i kraft i mindst 12 måneder: 500 kr.

Forsikringsselskabet Vendsyssel A/S

Brinck Seidelins Gade 6
9800 Hjørring
CVR-nr.: 30 91 97 26
Telefon 98 92 40 44
Email: info@vendsyssel.nu

Få et tilbud

Quicklinks