Foreningen af Forsikringstagere i Forsikringsselskabet Vendsyssel F.M.B.A.

Foreningens formål er at yde støtte til almennyttige / velgørende formål indenfor landsdelen Vendsyssel.

Retningslinjer for støtte fra Foreningen af Forsikringstagere i Forsikringsselskabet Vendsyssel F.M.B.A.

 1. Foreningens formål er at yde støtte til almennyttige / velgørende formål.
 2. Der ydes som hovedregel ikke støtte til studie- og rejseformål.
 3. Støtte er betinget af, at der ikke er tale om almindelige kommercielle forretninger, og det vil være undtagelsen, at der ydes støtte til enkeltpersoner.
 4. Foreningen yder normalt ikke støtte til formål, der falder ind under det offentliges opgaver. Foreningens midler skal således ikke erstatte skattemidler.
 5. Som hovedregel yder foreningen ikke støtte til politiske og religiøse aktiviteter. Foreningen ønsker heller ikke at give støtte til formål, der kan vække anstød.
 6. Foreningen uddeler såvel midler på baggrund af ansøgninger, som på baggrund af egne initiativer. Foreningen indgår gerne i samarbejde med andre fonde om større projekter.
 7. Aktiviteter, der har fundet sted kan normalt ikke opnå støtte.
 8. Foreningen holder normalt bestyrelsesmøde en gang i kvartalet hvor det besluttes, hvilke ansøgere der skal gives støtte til.
 9. Der er intet ansøgningsskema, men ansøgningen bør indeholde:
  – Beskrivelse af ansøger. (foreningsvedtægter og lign.)
  – Formål med ansøgningen.
  – Hvilket beløb der ansøges om.
  – Hvordan projektet tænkes finansieret. (budget og finansieringsplan)
  – Seneste årsregnskab. (for foreninger m.v.)
  – Evt. støtteerklæringer vedr. foreningen/projektet.
  – Tidsplan.
  – Bestyrelsens sammensætning.

Ansøgningen sendes til:

Foreningen af Forsikringstagere i Forsikringsselskabet Vendsyssel F.M.B.A.
Brinck Seidelins Gade 6
9800 Hjørring
Att.: Klavs Birkelund
Mail: kb@vendsyssel.nu

Bestyrelsen i Foreningen af Forsikringstagere i Forsikringsselskabet Vendsyssel F.M.B.A.

Torben Aa. Jensen (formand)
Ålejet 19
9340 Aså

Per Pilgaard (næstformand)
Kildebakken 20
9490 Pandrup

Jørgen Nedergaard
Toftegårdsvej 4
Rakkeby 9800 Hjørring

Villy Christensen
Tranum Engevej 213
9460 Brovst

Ole Thomsen
Ågade 6B
9881 Bindslev

Forsikringsselskabet Vendsyssel A/S

Brinck Seidelins Gade 6
9800 Hjørring
CVR-nr.: 30 91 97 26
Telefon 98 92 40 44
Email: info@vendsyssel.nu

Få et tilbud