Foreningen af Forsikringstagere i Forsikringsselskabet Vendsyssel F.M.B.A.

Foreningens formål er at yde støtte til almennyttige /velgørende formål inden for Forsikringsselskabet Vendsyssels tegningsområde.

Retningslinjer for støtte fra Foreningen af Forsikringstagere i Forsikringsselskabet Vendsyssel F.M.B.A.

 1. Foreningens formål er at yde støtte til almennyttige / velgørende formål.
 2. Der ydes som hovedregel ikke støtte til studie- og rejseformål.
 3. Støtte er betinget af, at der ikke er tale om almindelige kommercielle forretninger, og det vil være undtagelsen, at der ydes støtte til enkeltpersoner.
 4. Foreningen yder normalt ikke støtte til formål, der falder ind under det offentliges opgaver.
  Foreningens midler skal således ikke erstatte skattemidler.
 1. Som hovedregel yder foreningen ikke støtte til politiske og religiøse aktiviteter. Foreningen ønsker heller ikke at give støtte til formål, der kan vække anstød.
 2. Foreningen uddeler såvel midler på baggrund af ansøgninger, som på baggrund af egne initiativer. Foreningen indgår gerne i samarbejde med andre fonde om større projekter.
 3. Aktiviteter, der har fundet sted, kan normalt ikke opnå støtte.
 4. Foreningen holder normalt bestyrelsesmøde en gang i kvartalet, hvor det besluttes, hvilke ansøgere der skal gives støtte til.
 5. Der er ingen ansøgningsskema, men ansøgningen bør indeholde:
  • Beskrivelse af ansøger (foreningsvedtægter og lignende)
  • Formål med ansøgningen
  • Hvilket beløb der ansøges om
  • Hvordan projektet tænkes finansieret (budget og finansieringsplan)
  • Seneste årsregnskab (for foreningen m.v.)
  • Evt. støtteerklæringer vedr. foreningen/projektet
  • Tidsplan
  • Bestyrelsens sammensætning

Ansøgningen sendes til:

Forsikringsselskabet Vendsyssel
Brinck Seidelins Gade 6
9800 Hjørring
Att.: Klavs Birkelund
Mail: kb@vendsyssel.nu

Bestyrelsen i Foreningen af Forsikringstagere i Forsikringsselskabet Vendsyssel F.M.B.A.

Formand Torben Aa. Jensen
Åleje 19,
9340 Asaa

Næstformand Ole Thomsen
Friskbækvej 2
9800 Hjørring

Medlem Trine Kalstrup Christensen
Hegely 2
9320 Hjallerup

Medlem Louise Damhus Knudsen
Smedevej 15, Biersted
9440 Aabybro

Medlem Lars Westergaard Pedersen
Kærvej 24
9800 Hjørring

Forsikringsselskabet Vendsyssel A/S

Albert Ginges Vej 50
9800 Hjørring
CVR-nr.: 30 91 97 26
Telefon 98 92 40 44
Email: info@vendsyssel.nu

Få et tilbud