Ulykkesforsikring

Ulykkesforsikringen dækker hvis man kommer til skade som følge af en ulykkestilfælde.

Der kan vælges mellem en heltidsulykkesforsikring og en fritidsulykkesforsikring, eller en børneulykkesforsiring.

Dækningsmuligheder:
Forsikringen kan etableres med dækning ved død og/eller ved invaliditet. Såfremt der er valgt invaliditets dækning, er der automatisk tilknyttet en tandskadedækning. Der fastsættes en sum ved henholdsvis død og/eller invaliditet. Hvis et ulykkestilfælde medfører dødsfald eller invaliditet, vil der komme en udbetaling fra den tegnede dækning.

Udbetalingen vedr. invaliditetsdækningen afhænger af hvor stor en invaliditetsgrad der fastsættes. Hvis man ønsker særlige risici meddækket, som f.eks. fører af motorcykel, scooter. Eu-knallert og fly samt flybesætningsmedlemmer, skal dette anføres ved tegning af forsikringen.

Forsikringen kan udvides til at dække under udøvelse af almindelig sport. Ved almindelig sport forstås deltagelse i træning, konkurrence, kampe, firmasport o.lign. der finder sted i sportsklubber, foreninger, aftenskoler, idrætsforbund eller fællesarrangerede sportsarrangementer, samt skader der opstår under skiløb og løb på snowboard.

Børn medforsikres på Familieulykkesforsikringen i lighed med forældrene – disse er dog altid dækket hele døgnet.

Forsikringsbetingelser
Du kan se forsikringsbetingelserne ved at klikke på de røde knapper i højre side. Det fremgår af din police hvilken version af forsikringsbetingelserne, der er gældende for din forsikring.