Garantifonden

Forsikringsselskabet Vendsyssel AS er medlem af ”Garantifonden for skadesforsikringsselskaber”

Hvis et skadesforsikringsselskab går konkurs dækker fonden erstatningskrav til følgende:

1) Forsikringstagere med privatforsikringer (forbrugerforsikringer)

2) tredjemænd, der er sikret mod person- eller tingsskade ifølge motoransvarsforsikringer

3) tredjemænd, der er sikret mod personskade ifølge øvrige ansvarsforsikringer

4) kollektive forsikringer, i det omfang en forsikring efter sin art svarer til de omfattede individuelle forsikringer

5) bygningsbrandforsikringer på alle typer ejendomme

Der henvises endvidere til garantifondens hjemmeside på www.skadesgarantifonden.dk.

Forsikringsselskabet Vendsyssel A/S

Albert Ginges Vej 50
9800 Hjørring
CVR-nr.: 30 91 97 26
Telefon 98 92 40 44
Email: info@vendsyssel.nu

Få et tilbud

Quicklinks

Selvrisikobonus