Selvrisikobonus

Som kunde i Forsikringsselskabet Vendsyssel har vi gjort det billigere for dig, hvis du skulle være så uheldig at få en skade.

Forsikringsselskabet Vendsyssel A/S er hovedsageligt ejet af vore kunder, og bestyrelsen i selskabet har derfor vedtaget, at alle kunder i selskabet optjener en bonus, som kan anvendes til betaling af en evt. selvrisiko i forbindelse med en skade.

Bonussen beregnes løbende som 5% af den præmie (ekskl. afgifter) som man betaler for sine forsikringer, og bonussen indsættes på en bonuskonto hver måned. Såfremt den optjente bonus ikke anvendes, overføres den automatisk til næste år. Selvrisikobonussen kan ikke udbetales ”kontant” men kun anvendes til hel eller delvis betaling af selvrisiko.

I 2023 udbetalte vi ca. 2.050.000,- kr. i selvrisikobonus til vore forsikringstagere.

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte din assurandør eller vores kontor.