Villaforsikring

Forsikringens formål: Bygningsforsikringen benyttes til forsikring af parcelhuse, villaer, rækkehuse, og lignende typer ejendomme.

Dækningsmuligheder:

Brandforsikringen dækker blandt andet skader, der opstår som følge af brand, lynnedslag, eksplosion og kortslutning i bygningens faste installationer, eller hvis selve bygningen brænder. Brandforsikringen er obligatorisk, hvis der er lån i ejendommen.

Bygningskaskoforsikring der bl.a. dækker skader som følge af: storm, sky- og tøbrud, frostsprængninger, påkørsel, udstrømmende vand, anden pludselig skade samt glas- og kummeskader. Herudover omfatter forsikringen også en ansvarsforsikring, som dækker erstatningskrav, du som hus- og grundejer kan blive pålagt samt en retshjælpsdækning, som dækker udgifter til advokat i forbindelse med uoverensstemmelser om f.eks. huskøb, hussalg, ombygning og lignende.

Forsikringen kan udvides med følgende tillægsdækninger:

Svamp- og insektskadedækningen dækker skader på bygningens træ som følge af træødelæggende svampe og insekter.

Rørskadedækningen dækker skader på skjulte vand-, varme-, gas-, olie- og afløbsrør samt el/varmekabler, som findes i bygningen. Herudover dækkes også direkte skader på selve bygningen som følge af utætheder.  

Udvendig rør- og kabeldækning dækker skader på udvendige ledninger i jorden til vand-, varme-, gas-, olie- og afløbsrør samt el/varmekabler, som forsikringstageren har vedligeholdelsespligten for.

Dækningen gælder fra de forsikrede bygninger til hovedledning i vej. (dog max. 25 m.) Forsikringen kan også tegnes for bygninger under ombygning eller opførelse.

Forsikringsbetingelser
Du kan se forsikringsbetingelserne ved at klikke på de røde knapper i højre side. Det fremgår af din police hvilken version af forsikringsbetingelserne, der er gældende for din forsikring.