Klageansvarlig

Iflg. Finanstilsynet skal forsikringsselskaber udpege en klageansvarlig.
Forsikringsselskabet Vendsyssel ønsker en meget personlig og tæt kontakt til vore kunder og det er derfor naturligt, at det er selskabets direktør, der er ansvarlig for behandling af eventuelle klagesager.

Er du som kunde utilfreds med behandlingen af din forsikringssag, skal du kontakte den afdeling eller medarbejder som har behandlet sagen.

Er du efter henvendelse til den afdeling eller medarbejderen fortsat utilfreds, kan du rette henvendelse til selskabets klageansvarlig.

Direktør Klavs Birkelund er klageansvarlig i forsikringsselskabet Vendsyssel.

Du kan kontakte den klageansvarlige via mail, telefon eller almindelig post.

Mail: kb@vendsyssel.nu – Telefon: 98 92 40 44 – Adresse: Brinck Seidelins Gade 6, 9800 Hjørring.

Ankenævnet for Forsikring: Kan du ikke nå til enighed med forsikringsselskabet Vendsyssel, har du mulighed for at klage til Ankenævnet for Forsikring. Ankenævnet behandler klager over privatforsikringer ud fra kriterier som er nærmere beskrevet på Ankenævnets hjemmeside.

Klager fra borgere bosat i andre EU-lande: Er du bosat i et andet EU-land har du mulighed for at klage via EUKommissionens klageportal ODR (Online Dispute Resolution).

Klageansvarlig Kontaktinformationer

Klavs Birkelund
Forsikringsselskabet Vendsyssel A/S
Brinck Seidelins Gade 6
9800 Hjørring

Telefon 98 92 40 44
Telefax 98 90 18 61

Email: kb@vendsyssel.nu

Forsikringsselskabet Vendsyssel A/S

Albert Ginges Vej 50
9800 Hjørring
CVR-nr.: 30 91 97 26
Telefon 98 92 40 44
Email: info@vendsyssel.nu

Få et tilbud

Quicklinks

Selvrisikobonus