Hvordan kan man opsige en forsikring

Såfremt du ønsker at flytte dine forsikringer til et andet forsikringsselskab, klarer det forsikringsselskab du flytter over til alt det praktiske med hensyn til opsigelse af dine forsikringer.

Hvis du selv ønsker at opsige en forsikring, bedes du kontakte selskabet. Selskabet vil evt. bede om en skriftlig opsigelse.

Opsigelse til hovedforfald

Alle forsikringer kan opsiges med mindst én måneds varsel til hovedforfald.

Opsigelse med 1 måneds varsel (kort opsigelse)

De fleste forsikringer kan mod et gebyr opsiges med kun 1 måneds varsel til udløbet af en kalendermåned. Se gebyrtaksterne her: Afgifter og gebyrer

Opsigelse efter afsluttet behandling af skade

Hvis du ikke er tilfreds med behandlingen af en skade, kan du indtil 14 dage efter sagens afslutning, opsige forsikringen med 14 dages varsel. Denne regel gælder dog ikke bygningsbrandforsikring og ansvarsforsikring for motorkøretøjer.

Særligt vedr. bygningsbrandforsikring

En bygningsbrandforsikring er lovpligtig, såfremt der er lån med sikkerhed i ejendommen. Såfremt det er tilfældet, kan en bygningsbrandforsikring derfor kun opsiges, hvis den overtages af et andet forsikringsselskab.

Særligt vedr. motorkøretøjsforsikring

Ansvarsforsikring på et motorkøretøj er lovpligtig. Forsikringen kan derfor kun opsiges, hvis den overtages af et andet forsikringsselskab. Ved salg af køretøjet opsiges forsikringen automatisk, når køretøjet omregistreres eller nummerpladerne indleveres til SKAT.