Familieforsikring

Indboforsikringen, der bl.a. dækker brand-, tyveri-, storm- og vandskader, samt færdselsskader på indbo med indtil den forsikringssum, der er valgt.

Ansvarsforsikring dækker de personer der er omfattet af forsikringen mod erstatningskrav for skader på personer og ting.

Retshjælpsforsikringen dækker dine og din husstands omkostninger i forbindelse med private retstvister efter nærmere bestemte regler.

Rejsegods Forsikringen dækker genstande som er omfattet af indboforsikringen, og som medbringes eller sendes som rejsegods.

Forsikringsbetingelser
Du kan se forsikringsbetingelserne ved at klikke på de røde knapper i højre side. Det fremgår af din police hvilken version af forsikringsbetingelserne, der er gældende for din forsikring.