SFCR-rapporter

SFCR – Solvency and Financial Condition Report
Forsikringsselskabet Vendsyssel / Foreningen af forsikringstagere i Forsikringsselskabet Vendsyssel F.M.B.A. (koncern) Rapport om solvens og finansiel situation.
Formålet med rapporterne er at give et indblik i Forsikringsselskabet Vendsyssels og koncernens solvens- og finansielle situation.
Rapporterne er udarbejdet i overensstemmelse med oplysningskravene i henhold til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 (Solvens II) samt Bekendtgørelse om rapportering om solvens og finansiel situation for gruppe 1 – forsikringsselskaber og koncerner.

Rapporterne med tilhørende bilag præsenteres på selskabets hjemmeside og kan hentes på nedenstående links. Herudover er der oplysninger om solvens og risikostyring i selskabets årsrapport.

Rapportering i henhold til oplysningskravet sker på årsbasis efter aflæggelse af årsregnskabet.

Det er selskabets opfattelse, at de offentliggjorte oplysninger vil give offentligheden et retvisende billede af selskabets solvens- og finansielle situation. Såfremt der måtte ske hændelser, der gør, at de offentliggjorte oplysninger ikke længere er retvisende, vil selskabet offentliggøre supplerende oplysninger, så det sikres, at offentligheden kan danne sig et retvisende billede af selskabets solvens- og finansielle situation.

Læs rapporterne her:

SFCR-Rapport for Forsikringsselskabet Vendsyssel A/S
Bilag til SFCR-Rapport for Forsikringsselskabet Vendsyssel A/S
SFCR-Rapport for Forsikringsselskabet Vendsyssel Koncern
Bilag til SFCR-Rapport for Forsikringsselskabet Vendsyssel Koncern

Forsikringsselskabet Vendsyssel A/S

Albert Ginges Vej 50
9800 Hjørring
CVR-nr.: 30 91 97 26
Telefon 98 92 40 44
Email: info@vendsyssel.nu

Få et tilbud

Quicklinks

Selvrisikobonus