Motorcykel, scooter og EU-knallert

Forsikringen er en bonusreguleret forsikring, hvilket betyder, at der rykkes bonustrin ved skader. Dog er visse skadetyper friskader og i disse tilfælde bliver man stående på det aktuelle bopnustrin.

Skader hvor der ikke rykkes bonus er: brand, eksplosion, hærværk, kortslutning, lynnedslag, tyveri, røveri, nedstyrtning af genstande på køretøjet , skade på køretøjets glas alene.

Forsikringen kan tegnes som en ren ansvarsforsikring eller en kombination af en ansvar- og en kaskoforsikring.

Ansvarsforsikring
Ansvarsforsikringen er lovpligtig. Den dækker det ansvar, du kan pådrage dig for skader, som du som fører af køretøjet forvolder på andre mennesker og deres ting.

Kaskoforsikring
Forsikringen dækker enhver skade på det forsikrede køretøj samt tyveri af køretøjet.

Redningsforsikring i udlandet
Såfremt der er tegnet kaskoforsikring på køretøjet, indeholder forsikringen automatisk en redningsforsikring, kaldet (SOS-dækning/det røde kort). Med denne dækning bliver køretøjet enten repareret i udlandet eller transporteret hjem. Retshjælpforsikring: Retshjælpsforsikrinen dækker sagsomkostninger ved visse private retstvister, de kan indbringes for domstolene eller voldgiftsretter og hvor forsikringstageren er part i sagen i egenskab af ejer, bruger eller fører af køretøjet.

Forsikringsbetingelser
Til højre finder du vores forsikringsbetingelser.
Det fremgår af din police hvilken version af forsikringsbetingelserne, der er gældende for dig