Garantifonden Print

Forsikringsselskabet Vendsyssel AS er medlem af ”Garantifonden for skadesforsikringsselskaber”

Hvis et skadesforsikringsselskab går konkurs dækker fonden erstatningskrav til følgende:

  1) Forsikringstagere med privatforsikringer (forbrugerforsikringer)

  2) tredjemænd, der er sikret mod person- eller tingsskade ifølge motoransvarsforsikringer

  3) tredjemænd, der er sikret mod personskade ifølge øvrige ansvarsforsikringer

  4) kollektive forsikringer, i det omfang en forsikring efter sin art svarer til de omfattede individuelle forsikringer

  5) bygningsbrandforsikringer på alle typer ejendomme

Der henvises endvidere til garantifondens hjemmeside på www.skadesgarantifonden.dk.