Påhængsvogn Print

Selvom du har indtegnet din bil med kaskoforsikring, dækker denne forsikring ikke de skader der sker med det du kobler efter bilen, eksempelvis en trailer. Hvis du ønsker kaskoforsikring på det du efterspænder, skal der tegnes en separat forsikring for eksempelvis en trailer.

Kaskoforsikringen dækker skade på selve påhængsvognen samt det udstyr vognen er markedsført med fra importørens side. Det betyder at presenning, næsehjul, låg, ekstra sidestykker, høj presenning og andre former for ekstraudstyr ikke er meddækket.

Forsikringsbetingelser 

Herunder finder du vores forsikringsbetingelser.
Det fremgår af din police hvilken version af forsikringsbetingelserne, der er gældende for dig 

Påhængsvogn 104-1

Faktaark for Trailerforsikring