Information / Nyheder
Skadeforsikringsafgift Print E-mail

Folketinget har vedtaget ny lovgivning, der fra den 1. januar 2013 pålægger forsikringsselskaberne at opkræve skadeforsikringsafgift af forsikringspræmien.Skadeforsikringsafgiften erstatter stempelafgiften.

Loven pålægger forsikringsselskaberne at opkræve en skadeforsikringsafgift på 1,1 % af præmier, der opkræves fra 1. januar 2013. Det betyder, at hvis din forsikring opkræves før den 1. januar 2013, vil du ikke blive pålagt afgift.

Hvis din forsikring derimod først opkræves i 2013, vil præmien blive pålagt skadeforsikringsafgift. Det gælder også, selvom du tidligere har betalt stempelafgift, da forsikringen blev tegnet.

Der findes dog undtagelser til skadeforsikringsafgiften.

Der skal ikke betales afgift af følgende:

  • Lovpligtige ansvarsforsikringer i henhold til færdselsloven
  • Arbejdsskadeforsikringer
  • Sø-, transport- og luftfartsforsikringer
  • Lystbådforsikringer (dog skal der betales afgift af en evt. ulykkesdækning)

Den nye skadeforsikringsafgift beregnes af enhver præmie, der opkræves, bortset fra ovennævnte. Vi skal gøre opmærksom på, at dette er en lovændring, som gælder for alle forsikringsselskaber i Danmark, og at vi ikke har indflydelse på denne. Den nye afgift giver ikke adgang til at opsige din forsikring udover de rettigheder, du allerede har til opsigelse i henhold til dine forsikringsbetingelser.

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next > End >>

Page 4 of 9

Selskabsdata

Forsikringsselskabet Vendsyssel A/S

Brinck Seidelins Gade 6

9800 Hjørring

 

CVR-nr.: 30 91 97 26

 

Telefon 98 92 40 44

Telefax 98 90 18 61

 

Email: info@vendsyssel.nu


Frederikshavn afd.
Parallelvej 5A
9900 Frederikshavn

Telefon 96 24 14 75