Motorcykel, scooter og EU-knallert Print E-mail

Forsikringen er en bonusreguleret forsikring, hvilket betyder, at der rykkes bonustrin ved skader. Dog er visse skadetyper friskader og i disse tilfælde bliver man stående på det aktuelle bopnustrin.

Skader hvor der ikke rykkes bonus er: brand, eksplosion, hærværk, kortslutning, lynnedslag, tyveri, røveri, nedstyrtning af genstande på køretøjet , skade på køretøjets glas alene.

 

Forsikringen kan tegnes som en ren ansvarsforsikring eller en kombination af en ansvar- og en kaskoforsikring.

 

Ansvarsforsikring

Ansvarsforsikringen er lovpligtig. Den dækker det ansvar, du kan pådrage dig for skader, som du som fører af køretøjet forvolder på andre mennesker og deres ting.

 

Kaskoforsikring

Forsikringen dækker enhver skade på det forsikrede køretøj samt tyveri af køretøjet.

 

Redningsforsikring i udlandet

Såfremt der er tegnet kaskoforsikring på køretøjet, indeholder forsikringen automatisk en redningsforsikring, kaldet (SOS-dækning/det røde kort). Med denne dækning bliver køretøjet enten repareret i udlandet eller transporteret hjem. Retshjælpforsikring: Retshjælpsforsikrinen dækker sagsomkostninger ved visse private retstvister, de kan indbringes for domstolene eller voldgiftsretter og hvor forsikringstageren er part i sagen i egenskab af ejer, bruger eller fører af køretøjet.

 

Forsikringsbetingelser 

Herunder finder du vores forsikringsbetingelser.
Det fremgår af din police hvilken version af forsikringsbetingelserne, der er gældende for dig 

 

Motorcykel, Scooter og EU-knallert-forsikring 103-1

 

Faktaark for Motorcykelforsikring

Faktaark for Knallertforsikring

 

Selskabsdata

Forsikringsselskabet Vendsyssel A/S

Brinck Seidelins Gade 6

9800 Hjørring

 

CVR-nr.: 30 91 97 26

 

Telefon 98 92 40 44

Telefax 98 90 18 61

 

Email: info@vendsyssel.nu


Frederikshavn afd.
Parallelvej 5A
9900 Frederikshavn

Telefon 96 24 14 75