Hund Print E-mail

En hundeansvarsforsikring er en lovpligtig forsikring, hvilket betyder, at man har pligt til at tegne forsikring hvis man har anskaffet sig en hund. Forsikringen dækker det erstatningsansvar, som påhviler besidderen af hunden. Det er som regel ejeren, der er besidder af hunden, men hvis man sætter hunden i pleje hos familie eller gode venner i en periode, vil familien eller vennerne blive betragtet, som besiddere i plejeperioden, og forsikringen vil derfor også dække i disse tilfælde. Forsikringen indeholder to dækninger.

 

Ansvarsdækningen er den lovpligtige forsikring, og figurantdækningen er en tillægsdækning. Figurantdækningen dækker personskade, som hunden måtte påføre medvirkende personer under deltagelse i et af en hundeforening eller af en underafdeling af en hundeforening afholdt arrangement.

 

Forsikringsbetingelser 

Herunder finder du vores forsikringsbetingelser.
Det fremgår af din police hvilken version af forsikringsbetingelserne, der er gældende for dig 

 

Hundeansvarsforsikring 42-1

 

Faktaark for Hundeforsikring

 

Selskabsdata

Forsikringsselskabet Vendsyssel A/S

Brinck Seidelins Gade 6

9800 Hjørring

 

CVR-nr.: 30 91 97 26

 

Telefon 98 92 40 44

Telefax 98 90 18 61

 

Email: info@vendsyssel.nu


Frederikshavn afd.
Parallelvej 5A
9900 Frederikshavn

Telefon 96 24 14 75