Fritidshus Print E-mail

Brandforsikringen dækker blandt andet skader, der opstår som følge af brand, lynnedslag, eksplosion og kortslutning i bygningens faste installationer, eller hvis selve bygningen brænder. Brandforsikringen er obligatorisk, hvis der er lån i ejendommen.

 

Bygningskaskoforsikring der bl.a. dækker skader som følge af: storm, sky- og tøbrud, frostsprængninger, påkørsel, udstrømmende vand, anden pludselig skade samt glas- og kummeskader.

Herudover omfatter forsikringen også en ansvarsforsikring, som dækker erstatningskrav, du som hus- og grundejer kan blive pålagt samt en retshjælpsdækning, som dækker udgifter til advokat i forbindelse med uoverensstemmelser om f.eks. huskøb, hussalg, ombygning og lignende.

 

Forsikringen kan udvides med følgende tillægsdækninger:

 

Svamp- og insektskadedækningen dækker skader på bygningens træ som følge af træødelæggende svampe og insekter.

 

Rørskadedækningen dækker skader på skjulte vand-, varme-, gas-, olie- og afløbsrør samt el/varmekabler, som findes i bygningen. Herudover dækkes også direkte skader på selve bygningen som følge af utætheder.

 

Udvendig rør- og kabeldækning dækker skader på udvendige ledninger i jorden til vand-, varme-, gas-, olie- og afløbsrør samt el/varmekabler, som forsikringstageren har vedligeholdelsespligten for. Dækningen gælder fra de forsikrede bygninger til hovedledning i vej. (dog max. 25 m.).

 

Indbodækning er en forsikring for det løsøre, som hører til din fritidsbygning. Dækningen omfatter bl.a.følgende skader: Brand, el-skade, indbrudstyveri, simpelt tyveri, ran og røveri, hærværk, udstrømning af væsker samt storm- og frostskader.

 

Forsikringen kan også tegnes for bygninger under ombygning eller opførelse.

 

Forsikringsbetingelser

Herunder finder du vores forsikringsbetingelser.
Det fremgår af din police hvilken version af forsikringsbetingelserne, der er gældende for dig 

 

Fritidshusforsikring 50-1

 

Faktaark for Fritidshusforsikring

 

Selskabsdata

Forsikringsselskabet Vendsyssel A/S

Brinck Seidelins Gade 6

9800 Hjørring

 

CVR-nr.: 30 91 97 26

 

Telefon 98 92 40 44

Telefax 98 90 18 61

 

Email: info@vendsyssel.nu


Frederikshavn afd.
Parallelvej 5A
9900 Frederikshavn

Telefon 96 24 14 75