Garantifonden Print E-mail

Forsikringsselskabet Vendsyssel AS er medlem af ”Garantifonden for skadesforsikringsselskaber”

Hvis et skadesforsikringsselskab går konkurs dækker fonden erstatningskrav til følgende:

  1) Forsikringstagere med privatforsikringer (forbrugerforsikringer)

  2) tredjemænd, der er sikret mod person- eller tingsskade ifølge motoransvarsforsikringer

  3) tredjemænd, der er sikret mod personskade ifølge øvrige ansvarsforsikringer

  4) kollektive forsikringer, i det omfang en forsikring efter sin art svarer til de omfattede individuelle forsikringer

  5) bygningsbrandforsikringer på alle typer ejendomme

Der henvises endvidere til garantifondens hjemmeside på www.skadesgarantifonden.dk.
 

 

Selskabsdata

Forsikringsselskabet Vendsyssel A/S

Brinck Seidelins Gade 6

9800 Hjørring

 

CVR-nr.: 30 91 97 26

 

Telefon 98 92 40 44

Telefax 98 90 18 61

 

Email: info@vendsyssel.nu


Frederikshavn afd.
Parallelvej 5A
9900 Frederikshavn

Telefon 96 24 14 75